ԲԼՈԳ

Մայրաքաղաքներ

Գիտե՞ս երկրների մայրաքաղաքները

13.06.20

Ցանկանում ես դառնալ արտագնա տուր մենեջե՞ր: Իսկ կարո՞ղ ես պարծենալ երկրների մայրաքաղաքների իմացությամբ: Անցի՛ր թեստը և պարզիր: